Orígens de la iniciativa

Dia 9 de juny de 2017, va tenir lloc al CEP de Palma la jornada “Nous reptes per a una educació de persones adultes al segle XXI”. A aquesta jornada hi varen assistir docents dels centres d’adults de les Illes Balears (equips directius i professors amb plaça definitiva). Durant aquestes jornades es va constatar la necessitat de crear un espai de reflexió i intercanvi d’experiències i materials per als professors dels CEPA. Es va encarregar a l’administració la creació d’aquest espai. Alguns de nosaltres creim que la millor manera de fer les coses és fer-les per nosaltres mateixos [docents dels centres d’adults] i, a falta de què l’administració faci la seva feina, consideram que podem anar creant aquest espai.